អ្នកនៅជិត ឬនៅឆ្ងាយដែលប៉ាម៉ាក់យកចិត្តទុកដាក់ជាង?

ពេល​វេលា​លឿន​ដល់​ហើយ ធ្មេច​បើក​ៗ​ផុត​ថ្ងៃ​ចូល​ឆ្នាំ​បាត់​ទៅហើយ
ហើយ​ក៏​ដល់​ថ្ងៃ​ត្រូវ​ឃ្លាត​ភូមិ ឃ្លាត​ផ្ទះ​ត្រឡប់​ទៅ​ភ្នំពេញ​វិញ។
មក​ផ្ទះ​លើក​ណា​ក៏​ដូច​លើក​ណា​ដែរ តែងតែ​ទួល​បាន​ភាព​កក់​ក្ដៅ
និង​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ពី​ប៉ា​ម៉ាក់​ជានិច្ច។ ពេល​ខ្លះ​ចាស់​ៗ​អាច​មើល​រំលង​ចំនុច​មួយ
អ្នក​នៅ​ក្បែរ​ខ្លួន​គាត់​ទេ​ដែល​ជា​អ្នក​មើល​ថែ និង​ជួយ​កិច្ចការ​គាត់​រហូត​មក
ចំនុច​នេះ​ហើយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​រអៀស​ខ្លួន ព្រោះ​ខ្ញុំ​នៅ​ឆ្ងាយ គ្មាន​ពេល​ជួយ​កិច្ចការ​គាត់​សោះ
បែ​ជា​ពួក​គាត់​មក​យក​ចិត្ត​ទុក​នឹង​ខ្លួន​វិញ ហ៊ឹម…។ តែ​យ៉ាង​ណា
នេះ​គ្រាន់​ជា​គំនិត​មួយ​ជ្រុង​តូច​របស់​ខ្ញុំ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ចាំ​យល់​ឲ្យ​ស៊ី​ជម្រៅ​ជាង​នេះ​ធ្វើ​ជា​ឪពុក​ម្ដាយ​គេ :p ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s