កម្សាន្តចម្រៀង៖ ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី ២០១៣!!!

ជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកភូមិទាំងឡាយ សុខសប្បាយទេហ្នឹង? ខ្ញុំមានកាដូឆ្នាំថ្មីមកផ្ញើបាទ 🙂

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​កាដូ​របស់​ខ្ញុំ​ ជា​បទ​ចម្រៀង​មួយ​បទ​សម្រាប់​ជូនពរ​ឆ្នាំថ្មី​ដល់​បង​ប្អូន​អ្នក​ភូមិ​វើដ​ប្រេស​យើង និង​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ទាំង​អស់។

បទ​នេះ​ជា​ការ​និពន្ធ​ទំនុក​ច្រៀង និង​បទ​ភ្លេង​ថ្មី មិន​ចម្លង​ពី​បរទេស​ទេ​បាទ​ 😉 ជួយ​ស្ដាប់​ផង ថា​តើ​អាច​ស្ដាប់​បាន​ដូច​បទ​ភ្លេង​បរទេស​ឬ​អត់? ហេហេហេ 😛

និពន្ធបទភ្លេង៖ ម៉ៅ រ៉ាវី

ទំនុកច្រៀង៖ ណារ៉ាក់

ច្រៀង៖ សុផាត 😉

Advertisements

5 comments on “កម្សាន្តចម្រៀង៖ ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី ២០១៣!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s