ហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាព

ក្រោយពីខានបានវ៉ៃប៉េងប៉ុង និងជិះកង់ហាត់ប្រាណមួយរយៈធំ(ដោយសារកង់គេយកទៅស្រុកបាត់ 😛 ) ឥឡូវចាប់ផ្ដើមវ៉ៃសីម្ដង។ តែឆ្ងល់… ពូខ្ញុំថា ខ្ញុំស្គមចឹងហើយ នៅខំហាត់ប្រាណទៀត? 🙄 ។ ឯប៉ាខ្ញុំថា ខ្ញុំស្គម គ្មានសាច់គ្មានឈាមដោយសារខ្ញុំគ្មានពលកម្ម អត់ហាត់ប្រាណ 🙄 ។

មិនថ្វី ហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាព 😉 ។ ម្យ៉ាងក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំស្កាល់មិត្តថ្មីមួយចំនួនដែលទៅហាត់ប្រាណជាមួយគ្នាដែរ អិអិអិ 😛

 

 

20121206_173604

 

20121206_173742

Advertisements

7 comments on “ហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាព

  1. ខ្ញុំ​ទៅ​មាត់​ទន្លេ​សឹង​តែ​រាល់​ល្ងាច​ដែរ រត់​ផង ដើរ​ផង ហេ​ហេ​ហេ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s