ពង្សាវតារ​ខ្មែរ

សព្វ​ថ្ងៃ​ឃើញ​ថា​បទ​ ពង្សាវតារ​ខ្មែរ​ មាន​ទំនុក​ខុសៗ​គ្នា​ត្រង់​ពាក្យ​ ឬ​ឃ្លា​មួយ​ចំនួន។ យើងមិន​ដឹង​ថា​ទំនុក​មួយ​ណា​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​បទ​ដើម​ពិត​ប្រាកដ​នោះ​ទេ។ បទ​ខាង​លើ​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​ជា​អក្សរ​រត់​នេះ ក៏​មិន​ដឹង​ថា​ត្រឹម​ត្រូវ​ ឬ​អត់​ដែរ គឺ​ធ្វើ​តាម​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​ស្ដាប់​បាន និង​ពិចារណា​លើ​អត្ថន័យ គ្មាន​បំណង​កែ​ឲ្យ​ខុស​គេ​នោះ​ទេ។

នេះ​គឺ​ជា​ឃ្លា​ទី​២ នៃ​បទ​ពង្សាវតារ​ខ្មែរ​នេះ ដែល​ខ្ញុំ​សរសេរ​តាម។ មិន​ដឹង​ថា​បទ​នេះ​ជា​បទ​ដើម​ ឬ​អត់​ទេ http://soundcloud.com/oavcago/khmer-background-part-ii

បើខុសឆ្គងយ៉ាងណា សូមមេត្តាអធ្យាស្រ័យ និងជួយកែតម្រូវផង។

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s