វចនានុក្រម​ខ្មែរ​បកប្រែពាក្យលើ Web Browser

សួស្ដី​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា!!! សុខសប្បាយជាទេ? ដូច​ជា​ខាន​សរសេរ​អត្ថបទ​យូរ​ហើយ ដោយ​សារ​ខ្ជិល​សរ​សេរ :P។ តែ​កុំ​ឲ្យ​ស្ងាត់​ពេក ច្នេះ​សុំ​លើក​យក​​វចនានុក្រម​ខ្មែរ Online មក​បង្ហាញ​គឺ Khmer online dictionary។ Khmer Online Dictionary អាច​ធ្វើ​ការ​បក​ប្រែ​ពាក្យ​ពី​ភាសា​ផ្សេងៗ​មួយ​ចំនួន​ដល់​ទៅ​ជាង​​៣០​ភាសា​មក​ជា​ភាសាខ្មែរ​នៅ​លើ​បណ្ដញ​ផ្ទាល់​តែម្ដង(លើweb browser) ដោយប្រើប្រាស់ Chrome Extension។ ដើម្បីប្រើប្រាស់បានសូម ចុច​ទីនេះ ​។

បន្ទាប់​ពី​ដំឡើង​វារួចហើយ​ លោក​អ្នក​នឹង​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​វា​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល ដោយ​គ្រាន់​តែ​Select​លើ​ពាក្យ​ដែល​​អ្នក​​ចង់​​បក​​ប្រែ រូច​ចុច​ស្ដាំ​(Right Click)លើ​ពាក្យ​នោះ រួច​ជ្រើសរើសពាក្យ Translate ឬ Double click លើពាក្យ​ដែល​អ្នក​ចង់​បក​ប្រែក៏​បាន ;)។

One comment on “វចនានុក្រម​ខ្មែរ​បកប្រែពាក្យលើ Web Browser

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s