ចម្រៀង៖ កាល​ខ្ញុំ​នៅ​ក្មេង

រំឮ​ក​អនុស្សាវរីយ៍​កាលនៅពីក្មេង 😀


ជាចំរៀងមូយបទច្រៀង ៣នាក់ រៀបរាប់ពីខ្សែជីវិតពួកយើងកាលនៅក្មេង ។
ច្រៀងដោយៈ Sun LaySkit, Kimik Samiko, Seyha Ha.
Lyric & Music Composer by: Seyha Ha.
កែសំរូលដោយៈ Sun LaySkit.

Lyrics:
I. កាលដែលពីខ្ញុំនៅក្មេង ខ្ញុំរត់លេងទាំងទទេកាយា កាលពេលណុងមិនចេះខ្មាស់នរណា បើសិនជាអាឡូវ អូយខ្មាស់គេងាប់អ្ហើយ ។
ពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ម្តងៗ មិនរំលងខ្ញុំតែងតែរត់លេង អត់ស្លៀកខោរត់តាពេញហ្នឹងឯងមិន ដែលក្រែងពីចិត្តអ្នកណា ។

II. ពេលចូលបឋមសិក្សាមានសង្សារតាំងពីថ្នាក់ទី១ កាលពេលណុងគឺមិនដែលចេះព្រួយ ព្រោះមិនស្គាល់អ្វីថាស្រលាញ់
កាលដែលពីខ្ញុំនៅក្មេងស្អីក៏លេងមិនដែលចេះកំណាញ់ ឈូសស៊ីរូប លោតកៅស៊ូរ ឃ្លីក៏បាញ់ លេងចូលទាំងអស់ទាំងប្រុសទាំងស្រី

III. រឿងដែលចូលចិត្តទស្សនាគឺតុក្កតានឹង PowerRanger ពេលធំឡើងមើល Cartoon Network មើលឡើងម៉ែថា យីអានេះមើលរឿងដូចតាក្មេង!
* ទោះខ្ញុំលេងច្រើន តែមិនដែលភ្លេចការសិក្សារ ទោះយ៉ាងណាក៏ខំស្វាតធ្យាយជានិច្ច ទោះខ្ញុំលេងច្រើន តែជួយពុកម៉ែជានិច្ច ជួយគ្រប់ភារកិច្ច អោយតែលោកចង់ប្រើ

R. កាលនៅក្មេងខ្ញុំរត់លេងសប្បាយអសា្ចរ្យ មិនដែលស្គាល់ទុក្ខា មិនដែលស្គាល់ស្នេហា បើយំគឺម៉ែវ៉ៃ កាលនៅក្មេងខ្ញុំរត់លេងមិនខ្វល់ពីអ្វី គិតៗទៅរាល់ថ្ងៃបើត្រឡប់ក្មេងវ័យក៏វាល្អម្យ៉ាង ដែរ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s