យើង​ជិត​បែក​គ្នា​ហើយមិត្ត SH10

ច្រៀងដោយ៖ ខ្ញុំបាទ សុផាត

និពន្ធដោយ៖ អាផេង

សរសរសម្រាប់ដំណើរកម្សាន្ដរបស់ក្រុម SH10 កាលពីខែមុននេះ  🙂

អត្ថបទ

យើងជិតបែកគ្នាហើយមិត្ត SH10

១. ជាតិនេះយើងមានសំណាងជួបគ្នា គ្រប់វេលារីករាយក្នុងងារមិត្ត ដែលស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាពិត ក្នុងជីវិតមិនដែលនឹកស្មាន។
២. វេលាខ្លីដែលយើងបានស្គាល់គ្នា មិនទាមទារមិនអាចនឹងបំភ្លេច នៅដិតដាមដក់ជាប់រំលេច មិនអាចភ្លេចពេលសប្បាយរួមគ្នា។

R. ដំណើរកម្សាន្ដ SH10តែមួយ ពន្លកត្រួយនៃភាពរីករាយសប្បាយ យើងជិតបែកគ្នាទាំងសម្លេងក្អាកក្អាយ មិនជិនណាយអនុស្សាសាងរួមគ្នា។

R1. យើងជិតបែកគ្នាហើយមិត្ត SH10 វេលាបញ្ចប់ក្នុងពេលមួយដ៏ខ្លី ចប់សិក្សាយើងបែកគ្នាទាំងអាល័យ លាមិត្តនិងគ្រូធ្លាប់វាចារសម្ដី រួមគ្នាគ្នាពេលកន្លង។

បញ្ចប់៖ លាមិត្តនិងគ្រូវាចារសម្ដី សូមសាងក្ដីសុខរៀងខ្លួន…..

Advertisements

3 comments on “យើង​ជិត​បែក​គ្នា​ហើយមិត្ត SH10

  1. សុផាត! ខ្ញុំចូលចិត្តបទនេះខ្លាំងណាស់! សុផាតច្រៀងបានល្អគ្រាន់បើ
    ចំណងជើងមានន័យណាស់.. មិត្តភាពមានន័យថ្លៃថ្លាឥតឧបមាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេ។
    ចូលចិត្តត្រង់ឃ្លាមួយជាងគេ “បែកគ្នាទាំងសម្លេងក្អាកក្អាយ”

    • អរគុណច្រើនដែលបានចំណាយពេលស្ដាប់បទនេះ។ វាពិតជា​មានន័យណាស់​ សម្រាប់មិត្តភាពក្នុងវ័យសិក្សា នៅពេលដែលមិត្តរួមថ្នាក់ដែលធ្លាប់តែ​ជួបជុំ លេងសើចសប្បាយត្រូវមកបែកគ្នានៅពេល​បញ្ចប់ការ​សិក្សា។ ពិសេសទៀតនោះ គឺបានច្រៀងបទនេះ​នៅពេល​ដែលពួកយើងមានដំណើរកម្សាន្ដជុំគ្នា។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s