កំណាព្យ៖ បណ្តាំ​១៤កុម្ភៈ

ជូន​ដល់យុវជន​គ្រប់រូប ជាពិសេសយុវតី!!!

បើ​គេ​​ស្រឡាញ់​​យើង​ពិត គេ​ប្រាកដ​ជា​ចេះ​រក្សា​កិត្តិយស​យើង ។​ ផ្ទុយ​មក​វិញ បើ​គេ​គិត​តែ​កេង​​ចំណេញ​មក​លើ​យើង​ វាមិន​មែន​ជាការ​ផ្តល់​តម្លៃ​​ឲ្យ​មនុស្ស​ដែល​​​ខ្លួន​ស្រឡាញ់​នោះ​ទេ។

 

បណ្តាំ១៤កុម្ភៈ

ពី Mr. Sokmean Alexandra

 

Advertisements

2 comments on “កំណាព្យ៖ បណ្តាំ​១៤កុម្ភៈ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s