វិធី​​ដំណើរ​ការ​គណនី Facebook​ ពីរនៅ​​លើ​​ Browserតែមួយ

អ្នក​ប្រើប្រាស់​ Facebook មួយ​ចំនួន​អាចមានគណនី facebook ពីរឬលើសពីនេះ អាចជាគណនីផ្ទាល់ខ្លួនផង និង​គណនី​សម្រាប់​អជីវ​កម្ម​​ជា​ដើម។ ហើយ ជាធម្មតាគឺភ្ចាប់ចូល​បានតែគណនី​តែមួយគត់នៅ​លើ Browser មួយ។ បើ​ចង់​ភ្ជាប់​ចូល​គណនី​មួយ​ផ្សេង​​​ទៀត លុះត្រាតែចាកចេញពីគណនីចាស់សិន។ ដូចនេះ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ខ្ញុំសុំណែនាំ​នូវ Extension របស់ Google chroome មួយ ដែលមានឈ្មោះថា Facebook Quick login ដែលអាចភ្ជាប់ចូលបាន៥គណនី​នៅលើ Browser តែមួយ។ ចុចលើតំណរភ្ជាប់ ដើម្បីចូលទៅកាន់ fb Quick Login extension => Add To Chroome => Install ។

បន្ទាប់មកចុចលើ ប៊ូតុង fb នៃផ្នែកខាងលើ => click here ដូចក្នុងរូប

បំពេញគណនី

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s