សាកល្បងការចងចាំជាមួយ Facebook Timeline

Timeline គឺជាមុខងារថ្មីមួយរបស់បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ដែលទើបតែដំណើរការថ្មីៗនេះ។ វាមានសមត្ថភាពចងចាំនូវរាល់ ពេលវេលា និងរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាង​ដែលម្ចាស់គណនីបានអាប់ឌេត ចាប់តាំងពីថ្ងៃបង្កើតគណនីរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។

ដូចនេះ វាមានភាពងាយស្រួល បើ​សិនលោកអ្នកចង់ពីពេលវេលាសម្រាប់សកម្មភាពណាមួយដែលអ្នកបានអាប់ឌេតកន្លង ដូចជាមតិ ប្រកាស ការស្គាល់គ្នា ការបង្កើតគណនី​…. អស់បារម្ភជាមួយ Timeline។

ដើម្បីដំណើរការ Timelineនេះ សូមអនុវត្តតាមជំហានដូចវីដេអូខាងក្រោម៖

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s