អ្នកមិនឯកា

កុំភ្លេចថា អ្នកនៅមានខ្ញុំជាមិត្ត

ឆាកជិវិតជួនកាលក៏ជួបវិបត្តិ   ព្យុះបក់កាត់បំបាត់ស្នាមញញឹម

ទោះយ៉ាងណាកុំអាលអស់សង្ឃឹម   ត្រូវមានរំពឹងក្រោកឈរសាជាថ្មី។

រឿងកន្លងចាំចងតែកុំចុះចាញ់   ក្ដីស្រលាញ់នៅមានពេញផែនដី

ផ្លូវដើរឆ្ងាយសូមអ្នកកុំគិតខ្លី   ហើយកុំភិតភ័យអ្វីៗនឹងប្រែជាល្អ។

ឈប់យំទៅអ្នកនៅមានយើង   ត្រូវខំប្រឹងឡើងយើងនៅក្បែរអ្នក

ត្រូវជឿជាក់លើទឹកចិត្តស្មោះស

គ្មានរឿងអ្វីដោះស្រាយមិនបាន   ឱ្យតែក្លាហានហ៊ានរស់បន្ត

ចងចាំថារូបអ្នកមិនឯកាឡើយ។

មានដង្ហើមគឺនៅមានក្ដីសង្ឃឹម   ស្នាមញញឹមគឺជាកម្លាំងចិត្ត

កុំបោះបង់ខ្លួនឯងឡើយណាមិត្ត   នេះហើយជីវិតយើងតស៊ូជាមួយគ្នា។

Advertisements

4 comments on “អ្នកមិនឯកា

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s