សំនួរត្រៀមរបស់ខ្ញុំមុនពេលប្រលង​ :D

នេះជាសំនូរត្រៀមប្រលងមុខវិជ្ជា E-commerce អ្នកដែលរៀនមួយញ៉ុមអាចកូពីបាន ក្នុងនោះ យ៉ាងហោចណាស់ នឹងមាន១០សំនួរដែលចេញ 😀 ។

ចុចទីនេះដើម្បីមើលសំនួរ ជាប្រភេទpdf

Advertisements

9 comments on “សំនួរត្រៀមរបស់ខ្ញុំមុនពេលប្រលង​ :D

 1. ហាហាហា ដោនឡូតហើយ !! ញ៉ុមខំតែអរថាមានចំលើយ តាមពិតទៅមានតែសំណួរដូចតាគ្នានឹង 😀 !!
  ពេលណាឆ្លើយសំនួរនឹងអស់ កុំភ្លេចអីម៉េលចំលើយអោយញ៉ុមផងណា it_chansina@yahoo.com !!
  thank 😀 !!

 2. អូខេចឹង 😀 តែបើរកចំលើយបានមុនកុំភ្លេចផ្តល់ដំនឹងឲ្យញ៉ុមផង!!! នៅមានសំនូរ Ap មួយទៀត។

 3. E-commerce អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរក ចំលើយជាភាសាអង់គ្លេសបានតើ ៤៥សំនួរហ្នឹងរៀនឆ្លើយទៅ មើលឃើញដូចជាខ្លីៗទេ ស្វែងរកឯកសារ ៤៥/១០ ប្រសិនកាលខ្ញុំរៀនមានឯកសារសំនួរនេះវិញ គឺ Excellent ចឹងហ្មង

  • បាទបង ចុះបើភាសាអង់គេ្លសញ៉ុមវាយ៉ាប់ស្រាប់ចឹង ធើមិចទៅ។ បើចឹងអាចពឹងបងម៉ង បានអត់? 😀

   • ខ្លួនឯងត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងទើបអាចសំរេចជោគជ័យ
    ប្រឹងរៀនអង់គ្លេសថែមទៀត ( ខ្ញុំក៏ត្រូវទៅរៀនដែរ ព្រោះភ្លេចសឹងអស់ហើយ)។ 😆

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s