វាចារខ្ញុំ

ខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានក្លាយជាសមាជិកមួយនៃwordpress.com។ ខ្ញុំពិតជាមានចំណាប់អារម្មចំពោះប្លុកនេះខ្លាំងណាស់ ព្រោះនេះជាប្លុកជាភាសាខ្មែរលើកដំបូងដែលខ្ញុំបានបង្កើត ទោះបីជាវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបន្តិចចំពោះខ្ញុំ ដោយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប្រសព្វផ្នែកនេះ ហើយពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការស្វែងយល់ពីវា។ ហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថា ខ្ញុំនឹងទទួលបាននូវអ្វីថ្មីៗដូចជាការចែករំលែកនូវចំនេះដឹង គំនិតល្អៗ និងការកំសាន្តជាដើម ក៏ដូចជាការចែករំលែកពីខ្ញុំ តាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានតាមរយះប្លុកនេះ។ បន្ទាប់ពីបង្កើតប្លុកនេះហើយ​ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្លុកនេះនឹងអាចផ្ដល់នូអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សរាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា។  អរគុណ:)!

 

សុផាត!

Advertisements

5 comments on “វាចារខ្ញុំ

    • ហិហិ.. 😀 😀 ទើបតែផ្លាស់ម៉ោនៅខែមុននេះឯង ព្រោះលឺថាភូមិនេះមានហ្សីស្អាតៗច្រើន!!!! 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s